Nederlandse

Mineralen

Een van de redenen waardoor het verzamelen van mineralen in Nederland minder populair is dan in de rest van de wereld is dat er nauwelijks afzettingen zijn. Nederland is een grote rivierdelta. Voornamelijk opgebouwd uit grind, zand en klei, de restproducten van gesteente. Vindplaatsen van mooi uitgekristalliseerde mineralen in Nederland  zijn hierdoor zeldzaam. De groeve van Winterswijk en de oude steenkoolmijnen van Limburg zijn de meest bekende.

Helaas is het zo dat de meeste afzettingen niet meer bereikbaar zijn. De steenkoolmijnen zijn al decennia gesloten en de industrie is verdwenen. Nieuwe vondsten uit het carboon van Limburg hoeven we niet meer te verwachten. Gelukkig is er toendertijd het een en ander bewaard en boden de storthopen van mijnbouw in de omgeving goede vind mogelijkheden. Daarmee is aardig wat materiaal bewaard gebleven ook al waren het geen spectaculaire kristallen. In diverse collecties in Nederland zijn goede voorbeelden te bewonderen.

 

De Groeve van Winterswijk in nog steeds in bedrijf en daar kan op enkele dagen van het jaar gezocht worden. Ook hier worden leuke kristallen gevonden van diverse mineralen. Naast kristallen van voornamelijk pyriet en celestien komen hier ook bijzondere fossielen voor.

 

Hieronder een selectie van wat Nederlandse mineralen om een indruk te geven van wat er zoals gevonden is.

Pyriet. Carboon van Limburg.

Pyriet op ankeriet/dolomiet. Carboon van Limburg.

Ankeriet/dolomiet op kwarts met Chalcopyriet. Carboon van Limburg.

Ankeriet/dolomiet met pyriet op kwarts.
Carboon van Limburg.

Pyriet met calciet. Carboon van Limburg.

Kwarts. Carboon van Limburg.

Sfaleriet op ankeriet/dolomiet met pyriet . Carboon van Limburg.

Calciet (wit) op celestien (roze). Winterswijk

Celestien in grote kristallen met fijne insluitsels van ijzeroxiden die voor de rode tint zorgen. Winterswijk

2 generaties Ankeriet/dolomiet met pyriet . Carboon van Limburg.

Calciet (wit) op celestien (roze). Winterswijk

Celestien met fijne insluitsels van ijzeroxiden die voor de rode tint zorgen. Winterswijk

Pyriet concretie op kalkgesteente waarin de fossiele schelpafdrukken nog mooi zichtbaar zijn. Winterswijk

Pyriet cluster op kalkgesteente. Winterswijk

Ijzeroxiden in de vorm van een klappersteen. Dit wordt ook ijzeroer genoemd. Limburg

Pyriet cluster op kalkgesteente. Winterswijk

Voor veel meer informatie over Nederlandse mineralen verwijs ik u graag naar de website "de geologie van Nederland". Er is ook een boek beschikbaar met dezelfde titel waarin alle in Nederland gevonden mineralen beschreven zijn.

All rights reserved. Dafina.nl 2018.